STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA
(stomatologia kosmetyczna - materiały światłoutwardzalne)

CHIRURGIA STOMATOLOGICZNA
(zabiegi w znieczuleniu miejscowym i ogólnym)

PROTETYKA
(korony, mosty porcelanowe,
protezy: standardowe, nylonowe, szkieletowe, bezklamrowe, na magnesach;
licówki pełnoceramiczne, mosty pełnoceramiczne,
uzupełnienia na włóknach szklanych)
 
PREZENTACJA  PRAC  PROTETYCZNYCH
Rozmiar: 52170 bajtów


Pełen zakres usług stomatologicznych
w ramach ubezpieczenia NFZ